Thông tin chi tiết:
Thái Hải Hậu
Cán bộ Thái Hải Hậu
Ngày tháng năm sinh 19/07/1979
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0911128966
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều